seminars2

סמינרים
טיול 5 ימים, 4 לילות

trips

סדרות טיולים
7 מפגשים חד יומיים לאורך כל השנה  

kolnoa

סדרות בשילוב קולנוע
סדרות 7-14 מפגשים  

רוצה לדעת יותר? 
השתלמות חובה לשנת שבתון.

אנו מזמינים אותך לחוות השתלמויות בסטנדרטים חדשים ולהפוך את מפגשי החובה לחוויה שמצפים לה כל השנה.

לפרטים נוספים, ניתן להשאיר פרטים כאן כעת
או לפנות לצוות שלנו הזמין לך 24/7 במספר 09-7748039.